Comuna Săcădat este aşezată în partea centrală a judeţului Bihor, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, Euroregiunea Bihor - Hojdu-Bihar şi Euroregiunea Carpatică.

De asemenea comuna Săcădat face parte alături de alte 13 comune şi un oraş (Aleşd) din zona "Valea Crişului Repede". Comuna Săcădat se invecinează cu comuna Oşorhei în partea de vest, cu comuna Copăcel în sub, cu comuna Tileagd în partea estică şi cu comuna Ineu în nord.

Comuna se întinde pe o suprafaţă agricolă (din care: 2791 ha suprafaţă arabilă, 7 ha livezi şi pepiniere pomicole, 5 ha vii şi pepiniere viticole, 750 ha păşuni şi 440 ha fâneţ, 39 ha păşuni şi vegetaţe forestieră.

3625 ha este suprafaţă în extravilan, iar 972 ha intravilan.În comună există un număr de 872 de locuinţe dintre care 865 private şi 7 publice.

Prin învecinarea cu comuna Oşorhei, Săcădatul este limitrof Zonei Metropolitane Oradea.

Comuna Săcădat este aşezată în partea de est a Municipiului Oradea, la o distanţă de 19 km, pe linia ferată Oradea-Bucureşti, şi la 20 de km pe şoseaua Oradea-Cluj Napoca, pe Valea Crisului Repede care îl brăzdează teritoriul pe o lungime de 6 km (satul Săbolciu). Orasul Aleşd se află la o distanţă de 25 km est de Săcădat.

În actuala structură administrativă, comuna Săcădat este alcătuită din trei sate: Săcădat-reşedinţă de comună, satul Săbolciu şi satul Borşa.

Accesul se face pe şoseaua DN1 (drumul european E60) care traversează localitatea, separând satul Săcădat şi Borşa de satul Săbolciu.Există o staţie CFR în satul Săcădat şi o haltă în satul Săbolciu.

După 1950, pe cursul Crişului Repede s-a construit hidrocentrala de la Săcădat, satul Săbolciu cu o putere instalată de 10 MW, care alături de celelalte hidrocentrale de pe cursul Crişului Repede au un rol important în aprovizionarea cu energie electrică şi apă a oraşului Oradea, dar totodată contribuie şi la regularizarea debitelor Crişului Repede pe acest râu diminuându-se considerabil riscul producerii inundaţiilor.

Etimologia denumirii de Săcădat provine din limba maghiară.În monografia judeţului Bihor din anul 1901, este amintit satul Săcădat care apare sub denumirea de –Zakadoth despre care se spune că ar fi luat fiinţă în anul 1256.

De asemenea se mai aminteşte de satul Săcădat în arhivele episcopiei romano-catolice din Oradea din anul 1532. Satul Borşa (Borostelek) apare atestat documentar sub denimirea de Terra Borok (1249), iar Săbolciu (Mezoszabolcs,Szabolcs) sub denimirea de Terra Seu Poss (1256).

Locuitorii satului Săcădat au fost iobagi pe moşiile feudalului Csanad.Pentru serviciile prestate feudalului, au fost retribuiţi cu parcele de pământ pe care apoi si-au construit case.

Comuna Săcădat este cunoscută ca fiind una dintre cele mai vechi instituţii cu centru de notariat, începând cu data instituirii, aceste forme administrative, pe vremea imperiului Austro-Ungar.

Dupa anul 1918 s-a înfiinţat în comuna Săcădat un cor ţărănesc.

sus